Aribibi Gusano (capsicum chinense)

 

Click on picture for more photos of the variety!

Klik på foto for flere billeder af sorten!

 

From Bolivia.

 

 

 

Synonyms: ”Aji Gusanito”, ”Caterpillar Pepper”.

 

Although here listed as a c. chinense, it is often postulated that we are dealing with a cross between the two species c. frutescens and c. chinense, which is supported by the fact that the leaves and flowers are much alike the frutescens species, whereas the aroma is very similar to the one commonly found in the chinense species.

 

Plant: bushy, low growth, matures mid to late in season, container-suitable.

 

Fruit: about 4 cm long by 0.5 - 0.6 cm wide, maturing from lime green to yellow to creamy white, moderately thin-walled, very hot, very aromatic.

 

N.B.: although mostly no problem, like most chinense-varieties, it is sometimes difficult to achieve a good pollination indoors, even though plant is shaken and/or hand pollinated. Seems to be more successful when grown outdoors, where insects and wind are responsible for an optimum pollination and fruit set. Another solution is to bring the plant outdoors for say an hour a day to let the wind and insects take care of the pollination.

 

As chinense-varieties often mature quite late in the season, it may be a solution to bring the plant indoors late in September, before night frosts kill the plant and destroy fruit.

 

 

 

 

Synonymer: ”Aji Gusanito”, ”Caterpillar Pepper”, “Larve-chili”.

 

Til trods for oplistningen som en chinense-sort, hævdes det ofte at der her er tale om en krydsning mellem de arter c. frutescens og c. chinense, hvilket underbygges af at blade og blomster er typiske som for en frutescens, mens frugterne besidder en aroma meget lig den man ofte finder i chinense-arten.

 

 

Planten: busket, lav vækst, modner midt på til sent på sæsonen, egnet til pottedyrkning.

 

Frugten: cirka 4 cm lang og 0,5-0,6 cm bred, modner fra limegrøn til lysegul, til cremehvid, moderat tyndvægget, meget stærk, meget aromatisk.

 

 

N.B.: det kan nogle gange være svært at opnå tilfredsstillende bestøvning indendørs, til trods for tiltag som rysten af plante og/eller håndbestøvning. Løsningen kan være at dyrke sorten delvist udendørs, hvor insekter sørger for optimal bestøvning og frugtsætning. En time eller to ude giver gode muligheder for vind og insekter for bestøvning.

 

Da chinense-sorter ofte modner ret sent, kan planten evt. tages ind sidst i september før første nattefrost sætter ind og dræber plante og ødelægger frugter.