Broccoli og Romanesco (brassica oleraceae)

 

De kompakte grønne hoveder som vi køber i butikkerne under betegnelsen broccoli er i virkeligheden det som kaldes calabrese. Broccoli, derimod, er små løse skud fra samme plantefamilie, som enten fremkommer i løbet af sommeren eller i februar-marts måned efter overvintring. Dermed kan broccoli udfylde et tomrum i februar-marts, hvor det er svært at dyrke andet udendørs. Høst ved at brække (ikke skære!) skuddene af planten. Fjern ingen blade, da disse beskytter de nyfremkommende skud.

 

Blomkål hører til de allermest vanskelige kåltyper at dyrke. Romanesco er en krydsning mellem blomkål og broccoli, men regnes for at være en blomkålssort. Nogle frøfirmaer lister den dog op som en broccoli.

 

Dyrkningsvejledning for Romanesco

 

Forkultiver ved at så i drivhus sidst i april til først i maj. Udtynd hurtigt til det antal planter man har brug for – planterne har brug for god plads til rodsystemet.

Plant ud i starten af juni måned og overdæk med fiberdug for at undgå kålfamiliens mange fjender.

 

Kål trives ikke ved lav ph-værdi og får lettere kålbrok. Tilfør derfor jorden en smule kalk. Tilfør også en god mængde kompost da kålplanten er meget næringskrævende.

 

Plant med 50-60 cm’s afstand mellem planter og rækker. Plant i forbandt så planterne står forskudt i rækkerne, så er der bedre plads til planternes rodnet.

 

 

Dyrkningsvejledning fra Havenyt.dk:

 

Kåldyrkningens svære kunst

Kål

Dyrkning af hovedkål

Høst broccoli i april

 

 

Sorter 2006

 

Romanesco

En italiensk krydsning mellem blomkål og broccoli. Danner smukke tilspidsede lysegrønne hoveder. (Primafrø, DK)

 

Summer Sprouting Wok Broccoli

Et nyt koncept indenfor broccoli. Ved løbende såninger fra april til juni kan der høstes fra juli/august til december.

Planteafstand: 45 cm i alle retninger. (Thompson & Morgan, UK 2006)

 

Early Sprouting Rudolph

En tidlig ægte broccoli, dvs. man høster skuddene, som fremkommer midt til sidst i februar efter planten har overvintret. Store, grønne skud. Sås midt i maj til sidst i maj under glas.

Planteafstand: 75 cm i alle retninger. (Thompson & Morgan, UK 2006)

 

Redhead

Rødlilla skud høstes fra marts til april. Sås midt i maj til sidst i maj under glas. Planten sætter ret store primære hoveder samt sekundære mindre og løsere skud.

Planteafstand: 75 cm i alle retninger. (Thompson & Morgan, UK 2006)

 

Late Purple Sprouting

Skud kan høstes når sorten Early Purple Sprouting er færdig, dvs. fra sidst i marts og ind i april måned. Sås midt i maj til sidst i maj under glas.

Planteafstand: 75 cm i alle retninger. (Thompson & Morgan, UK 2006)