Vandmelon / Watermelon (citrullus lanatus)

 

FRØFIRMAER (SEED COMPANIES)

Baker Creek Heirloom Seeds, USA

Seedman.com, USA

Willhite Seed - Poolville, Texas, USA

Sand Hill Preservation Center, USA

 

ANDEN NYTTIG INFORMATION (OTHER USEFUL INFORMATION)

Washington State University Watermelon

Washington State University Variety Descriptions

National Watermelon Promotion Board, USA

Illiana Watermelon Association, USA

National Watermelon Association, USA

Best Early Melons

Watermelon Breeding

Watermelon Cultivars, North Carolina State University (A-L)

Watermelon Cultivars, North Carolina State University (M-Z)

An Heirloom Melon Patch (Amy Goldman)

Serbia Watermelon Growing

Melonengarten.de

Estonian experiences...

Growing Watermelons in Containers

Wayne Schmidt's Melon Growing Page - only viewable in Internet Explorer!

 

MIN DYRKNING (MY GROWING)

Dyrkningsår 2009: klik til venstre for mere information…

Dyrkningsår 2006: 1 plante i drivhus gav en melon på 4,5 kilo af sorten Blacktail Mountain. Golden Midget plante fik skimmel/svamp og døde tidligt.

Dyrkningsår 2005: 1 plante i drivhus og 1 på friland gav ingen meloner – sorten var Sugar Baby.

 

SORTER (VARIETIES)

Mine sorter efter modenhed i dage… (my varieties by maturation time in days)

 

Blacktail Mountain (70)

Golden Midget (70-75)

Cream of Saskatchewan (80)

Verona (80)

Tendergold (80)

Mountain Hoosier (85)

Orangeglo (85)

Desert King (85)

Melitopolski (90)

Dixielee (90)

Golden Yellow F1 (?)

Golden Pioneer F1 (?)

 

FORSØG MED DYRKNING AF VANDMELON (WATERMELON TRIALS)

I: Et forsøg fra Alabama, USA, viste at man både får tidligere og større udbytte ved dyrkning på jordhøje dækket med sort plastik og overdækket med klar plastik på polytunneller. Sammenlignet med dyrkning på flad jord uden sort plastik og uden overdækning med polytunneller gav det meloner 2-3 uger (55%) før samt et merudbytte på 111%. Sort plastik alene, dvs uden jordhøje og uden polytunneller, gav et merudbytte på 105%. Det er dog sandsynligt at man i et køligere klima som i Danmark vil opnå mere ved at bruge polytunneller end i det allerede varme Alabama.

A trial from Alabama, USA, showed that growing on hills covered with dark plastic combined with polytunnels covered with clear plastic increased yield with 111% compared to growing on bare soil without any cover. Also, melons were ripe 2-3 weeks earlier. Black plastic ground cover alone increased yields by 105%. Using polytunnels in cold climates like Denmark may be more benificial than in warm Alabama, however…

 

II: Sammenligning af 80 sorter for bl.a. udbytte i North Carolina, USA. (Gusmini G., Wehner T.: ”Foundations of Yield Improvement in Watermelon”)

Comparison of 80 varieties regarding yield and quality. (Gusmini G., Wehner T.: ”Foundations of Yield Improvement in Watermelon”)

Sort

Sæson, Sygdoms-resistens

Udbytte

Frugtdata

Kvalitet

Farve

Vægt af frugter

(Mg / ha)

Antal frugter

(i tusinde / ha)

Vægt

(gennemsnit)

Længde/diameter-ratio (1.0 = kuglerund)

% HH (Hollow Heart – hule frugter)

% SS (Soluble Solids - sukkerindhold)

Kød

Skal

Mountain Hoosier

85 dage, Midt-sen

114,2

10,2

10,2

1,1

21

10,6

R

DS

Stone Mountain

 

103,4

12,6

8,2

1,2

6

7,4

R

WD

AU-Jubilant

 

101,5

9,1

11,5

2,1

0

10,0

R

NR

Desert King

85 dage, Midt-sen

88,4

10,0

9,0

1,2

16

9,9

S

GR

Jubilee

 

87,9

7,4

12,9

2,0

8

10,7

R

MD

Tendergold (Willhite’s)

80 dage, Midt

85,1

9,0

9,6

1,7

19

10,4

S

WD

Kleckley Sweet

 

83,1

9,2

9,1

2,0

5

8,9

R

DS

Black Diamond Yellow Flesh

 

83,1

10,1

8,8

1,3

27

10,3

S

DS

Verona

 

82,8

8,3

10,1

1,2

29

10,1

R

DS

AU-Producer

 

75,6

8,1

10,0

1,1

9

10,6

R

MD

Dixielee

 

74,7

7,8

10,1

1,1

0

10,9

R

NR

Dixiequeen

 

72,4

7,3

9,8

1,3

19

10,3

R

NR

Tastigold (Willhite’s)

 

70,5

8,5

8,4

1,1

18

10,3

S

GR

Mickylee

 

66,1

14,6

4,9

1,2

8

10,4

R

GR

Allsweet

 

65,9

6,8

9,8

1,9

13

10,7

R

WD

Sugarlee

 

59,9

7,5

8,6

1,1

21

11,1

R

NR

Peacock WR-60

 

47,9

7,6

6,9

1,8

0

9,8

R

DS

Sugar Baby

 

45,8

9,9

4,9

1,1

18

10,1

R

DS

Tendersweet Orange Flesh

 

45,5

5,4

9,5

1,6

75

9,2

O

WD

 

Farve, frugt: R=rød, O=orange, S=laksegul, C=kanariegul.

Farve, skal: NR/MD/WD=smal/medium/bred mørkegrøn stribe på lysegrøn baggrund, GR=grå, LS=lysegrøn, DS=mørkegrøn, SP=gule prikker på grøn baggrund.

 

 

 

Se tabel sorteret efter sukkerindhold her

Se tabel sorteret efter frugtstørrelse her

Se tabel sorteret efter antal hule frugter her

 

SORTSAVL

2009 vil jeg påbegynde forsøget på at lave en ny, tidlig sort.

Der udføres 3 krydsninger, hvorefter der hvert år dyrkes så mange planter af hver krydsning som muligt. Disse selvbestøves.

Der sås en del frø af hver krydsning og der selekteres på et tidligt stadie efter planter med korte nodier, de bedste planter udplantes. Senere på sæsonen selekteres efter tidlig blomstring samt tidligt modnende frugter.

Som kontrol/sammenligning dyrkes hvert år et antal planter af Blacktail Mountain og Golden Midget.

 

Krydsninger A (i drivhus):

 

Dixielee x Golden Midget

Mountain Hoosier x Golden Midget

 

Golden Midget

70 dage. Har et par rigtig gode egenskaber – små meloner på korte ranker, tidlig modenhed og indbygget modenhedsindikator – skindet bliver gyldent ved modenhed. Kødet har en lidt kedelig pink/laksefarvet kulør og der er mange frø i melonen – disse egenskaber søges forbedret.

Golden Midget - Breeder and vendor: New Hampshire Agr. Expt. Sta., Durham. Parentage: New Hampshire Midget x Pumpkin Rind. Characteristics: orange-colored rind when ripe, dark-colored seeds, 70 day maturity. Similar: New Hampshire Midget in size and shape. Adaptation: wide. N.H. Agr. Expt. Sta. Bul No. 440. 1959.

 

Dixielee

90 dage. Dixielee har det relativt nyopdagede gen kaldet Scr (for scarlet), som betyder at melonen har dybrødt kød, genet er dominant og ønskes videreført.

Sorte frø, stribet skind, kraftige ranker, cirka 10 kilo. Sygdomsresistens: FWR-1, anthracnose-1.

Dixielee (Florida 75-1) - Breeder: Agric. Research Center, University of Florida, Leesburg. Parentage: Texas W5, Fusarium wilt Resistant Peacock, Fairfax, Summit, and Graybelle. Characteristics: round fruit with Jubilee stripes that weigh 18-22 lb, flesh is firm and a very deep red color, flesh quality is excellent. Resistance: fusarium wilt race 1, anthracnose race 1. 1979.

 

Mountain Hoosier

85 dage. Besidder nogle gode egenskaber; vejer op til 35 kilo, har dybtrødt kød, højt sukkerindhold meget højt udbytte og er relativt tidlig moden, dvs. cirka 85 dage. Desuden har forsøg vist at Mountain Hoosier har relativt kompakte ranker og blandt 80 undersøgte sorter i Alabama var den højstydende!

 

Krydsninger B (på friland):

 

Verona x Blacktail Mountain

Golden Midget x Blacktail Mountain

 

Blacktail Mountain 70 dage. Den primære sort eftersom anses som værende den mest kuldetolerante sort af alle…

Melonen er en icebox-type – vejer 4-5 kilo, har rødt kød, mørkegrønt skind og relativt kompakte ranker.

 

Verona 80 dage. Anbefales på det varmeste af frøfirmaet Willhite samt får god omtale hos Baker Creek Heirloom Seeds. Det er en Black Diamond-type, dvs. stor, rund med tyndt, dog stærkt, mørkegrønt skind. Regelmæssige frugter på 14-17 kilo med god smag og tidlig moden (80 dage).

 

På alle planter undtagen Blacktail Mountain fjerner jeg alle hanblomster, således at de kun kan bestøves af Blacktail Mountain. Jeg vil supplere med håndbestøvning for at sikre god bestøvning.

 

 

DYRKNINGSVEJLEDNING

Selv i Danmark kan det lade sig gøre at dyrke vandmeloner, blot må der for et sikkert udbytte gøres nogle få, men effektive tiltag.

Den optimale luttemperatur for en vandmelons trivsel skal ligge på 70-85 grader Fahrenheit (21-30 grader C). Spiring foregår fra 65 grader Fahrenheit (18 grader C), bedst er 25-30 grader C. Udplantning anbefales af Amy Goldman ved en jordtemperatur på minimum 60 grader Fahrenhiet, hvilket svarer til 15,6 grader Celsius. I Danmark vil det normalt være i løbet af juni, men sort eller klar plastik kan fremskynde dette...

 

A. Forkulitvering

– start planterne i vindueskarmen 3-4 uger før du påregner at plante dem ud. Hvis jorden skal være varm nok, bør dette være omkring 15. maj. Forfatter til bogen ”Melons for the Passionate Gardener”, Amy Goldman, skriver at hun kan takke sit flotte udbytte af meloner for hendes tidlige start, som er hele 4-6 uger før udplantning. Det skal selvfølgelig afprøves om det er en god idé…

 

B. Opvarmning af jorden samt jordhøje

– gøres ved at dække jorden med sort eller klar plastik, så jorden opnår en højere temperatur, klar plast varmer bedst op, men hæmmer ikke væksten af ukrudt. Dette gøres 3-4 uger før udplantning, før overdækning kan der blandes kompost i jorden og samtidig er det en god idé at jordforbedre ved at kultivere/løsne jorden. En god, alternativ løsning kan være sent efterår eller tidligt forår at så en grøngødningsafgrøde, som kan løsne jorden og samtidig tilføre gødning, brug fx kløver eller vintervikke. Ved pålægning af plastik vendes grøngødningen blot i jorden så den kan kompostere og levere næring til den kommende afgrøde. Forsøg har vist at det giver et lille merudbytte at dyrke meloner plantet på små høje/bakker, derfor kan man evt. lave nogle små plantehøje, hvor der senere udplantes. Jeg gør det ikke da det besværliggør overdækning med klar plast.

 

C. Opvarmning af luften (og til dels jorden)

- når jorden er varm nok til udplantning, ville det være rart at sikre at luften, som omgiver plantens øvre dele, også har en tilfredsstillende temperatur, dette kan gøre ved hjælp af overdækning med klar plastik, fx tunnelbuer/polytunneler. Dette hjælper især i kølige perioder, men på varme dage skal man være opmærksom på at temperaturen ikke bliver så høj at planterne dør! 35-40 grader kan godt gå i kortere perioder, men meget over 40 grader C i længere tid er ikke godt, selv for en plante som nedstammer fra det varme Afrika… Et andet problem ved overdækning med kan være vandtilførsel – tag evt. overdækningen af ved udsigt til regn eller endnu bedre vand med opsamlet regnvand i morgentimerne, hvor der er mindst vandfordampning samt fare for svampeinfektioner og andre sygdomme.

 

D. Eventuelt hjælp til bestøvning (håndbestøvning)

- især hvis man blot har nogle få planter kan det være svært at lokke bier/insekter til melonplanterne for at sørge for bestøvning. I så fald kan man selv gøre arbejdet med en pensel eller vatpind og tage pollen fra hanblomst (ingen lille frugt under blomsten) og overføre til hunblomst (dem med et lille frugtlegeme i bunden). Gøres bedst fra op ad formiddag til hen på eftermiddagen.

 

KLIMA I DANMARK SAMMENLIGNET MED ANDRE VANDMELON-”HOT-SPOTS”

Sorten Blacktail Mountain blev udviklet i det nordlige Idaho i USA og kan dyrkes der med pæn succes – lad os se hvordan klimaet er her i forhold til Danmark…

Sammenlignet med Calgary, som ligger ret tæt på Idaho, fremgår det at dagstemperaturen om sommeren i Calgary er en anelse højere (2-3 grader) i juni, juli og august. Til gengæld er nattemperaturen 3-4 grader lavere. Solskinstimer er der generelt flere af i Calgary, spørgsmålet er om det ikke rækker med mindre…

 

Melon-guruen Amy Goldman dyrker med stort held selv sene sorter i staten New York, her er dog en del varmere end i Danmark. Forhåbentlig kan klar plastik lagt ud 2-3 uger i forvejen, polytunneller samt 3-4 uger gamle, kraftige udplantningsplanter betyde at det alligevel lykkes…

 

ANDRE GODE RÅD

 

- vandmelon stammer fra Afrika – tænk på at konstruere et kilma, der ligner dette – dvs. let, sandet jord og meget varmt. Også når det gælder spiring af frøene, 25-30 grader kan være nødvendigt.

 

- planteafstande afhænger af sorternes vækstkraft, tidlige sorter er ofte relativt kompakte og kan derfor sættes tættere end sene sorter. Sæt 3 planter på en plantehøj med 2-2,5 meters afstand – har man store arealer til rådighed kan det evt. gøres i forbandt.

 

- vanding er vigtigt, men særligt er det vigtigt ikke at vande mere and allerhøjst nødvendigt de sidste 2 uger før påregnet modning, da dette øger sukkerindholdet i melonen og nedsætter risikoen for hule frugter (hollow heart). Lad gerne planten hænge lidt, før den får en ganske lille drink. Påregnet modenhed kan være svært at beregne, især det første dyrkningsår – prøv at gå efter melonens antal dage til modenhed, dette er beregnet fra udplantningsdagen. Sorten ”Blacktail Mountain” er en ekstratidlig melon med 70 dage til modning, så ved udplantning midt i juni, skulle den være moden omkring sidst i august til først i september afhængig af hvor god en sommer det har været…

 

- modenhed kan være svært at finde ud af og kræver lidt øvelse – et trick der er meget brugt og ikke virker er at banke på frugten, så gå i stedet efter et af disse tegn… De små fangarme (tendriller) som også fx agurk og vindrue har giver et fingerpeg – når tendrillen nærmest melonen tørrer helt ud og visner, er det et næsten sikkert tegn på modenhed. Dog vil tendrillen for nogle sorter allerede visne en uge før modningstidspunktet, så gå desuden efter… Bundstedet, som frugten har ligget på, går fra en hvidlig nuance til varmt gullig. Frugten mister samtidig sin blanke overflade og bliver nærmest mat. En anden metode vil være at veje frugten, den tager meget på i perioden op til modning, men vil ved fuld modenhed pludselig ikke øge sin vægt længere.

 

- valg af sort(er): gå efter tidlige sorter, dvs sorter med under 85 dage eller mindre til modning, typisk vil disse meloner være af ice-box-typen, dvs. små frugter på 4-5 kilo. ”Blacktail Mountain” er uden sammenligning den lettest dyrkelige og har desuden samtidig en god smag/højt sukkerindhold og kan holde sig et par måneder. ”Golden Midget” er en endnu mindre melon med lyserødt kød og med den nyttige egenskab at skindet bliver gult ved modenhed.

 

- afhærdning af planten er nødvendigt – start så tidligt som muligt med gradvist at udsætte planten for mere lys, vind og kulde, så den er klar til dens mere permanente miljø.

 

Dyrkede sorter

 

Forespørgsel på frø – send en mail, klik på brevet…

 

Ved dyrkning af vandmelon bør man vælge sorter, som modner relativt hurtigt – dvs. såkaldt tidlige sorter som modner i løbet af 70-80 dage efter udplantning. Middeltidlige sorter kan muligvis også dyrkes med held (først og fremmest i drivhus eller lign.) – disse sorter er defineret som sorter, som modner i løbet af 81-90 dage. Sene sorter modner efter 91 dage eller mere og bør ikke dyrkes med mindre man kan leve med skuffelsen at måtte høste en umoden melon i starten af oktober før den første frost ødelægger plante og frugt.

 

Golden Midget (alias Early Golden Midget)

Dage til modenhed: 75 dage.

Vægt: 1,5 kilo.

Sukkerindhold: 9° Brix.

Frøkilde: Baker Creek Heirloom Seeds, USA (2005).

Fra NCSU: ”Golden Midget – Forædler og forhandler: New Hampshire Agr. Expt. Sta., Durham. Forældresorter: New Hampshire Midget x Pumpkin Rind. Egenskaber: orange-farvet skind ved modenhed, mørke frø, 70 dage til modenhed. Lignende: New Hampshire Midget i størrelse og facon. Adaptation: bred. N.H. Agr. Expt. Sta. Bul No. 440. 1959.”

 

 

Blacktail Mountain

Dette er vandmelonen til det danske klima – udviklet i det nordlige Idaho, hvor nattemperaturen om sommeren ofte falder til 7°C. Kan man ikke dyrke denne melon, kan ingen anden dyrkes…

70 dage.

5,5, kilo.

10½° Brix.

Frøkilde: Baker Creek Heirloom Seeds 2005, herefter egen dyrkning 2006.

 

Dixielee

90 days. Dixielee is a round striped watermelon with black seed, very red flesh and good taste. Even prior to full maturity the flesh is an attractive red color. The rind is very smooth, hard and tough. Dixielee has vigorous vine growth, throughout the season. Average size 20 to 30 pounds. Good shipper.

 

 

Desert King (Yellow)

Once the plants are out of the ground they go right on growing. It is round to slightly oblong. Its rind is a light pea green color. The flesh is deep rich yellow with grayish black seeds. It is very sweet and tender. Its rind is medium thin and tough enough to stand hauling well. It is a medium late variety, coming along in about 85 days after the planting. It has the ability to lie on the vine a month or so after ripening and still hold its good qualities and remain free from sunburn.

                        

Mountain Hoosier

85 days. The Mountain Hoosier is one of the most productive watermelons known and is very tasty. The melon is slightly oblong in shape with a dark green rind. The flesh is deep red. Crisp, very sweet and tender. Large seeds are white with slightly black rim and tip. Under favorable conditions, they will grow up to 75-80 pounds.

 

Tendergold
80 days. A fairly early orange-fleshed variety that has great taste and texture; its rind is hard and tough, making it a good orange variety for market. They are very uniform and weigh around 22 lbs.

Willhites Tendergold 80 days. The rind is dark green with a mottled stripe of a lighter green. It has a very uniform shape and size; also it has a much tougher rind than our other orange and yellow varieties, which makes it a much better shipping melon. The sweet yellow flesh turns more orange as it matures and the taste improves with time. Large black seed. A few days earlier than Orange Flesh Tendersweet and will last 7-20 days longer after ripening. Average weight 22 to 28 pounds.

 

Cream of Saskatchewan
80 days. A beautiful little melon with sweet, tasty cream-colored flesh! An excellent variety for the north. Fruits around 8-10 lbs each, with a striped green rind. A favorite of those who grow it! An old heirloom.

 

Verona

80 days. An outstanding variety. We recommend Verona over all the Black Diamond types. It is a very uniform, productive and perhaps the earliest and best tasting of all the True Black Diamond types. The thin dark green rind is very tough and smooth. Good shipper. The attractive red flesh is very firm, sweet and tasty. Large black seed. Average 30 pounds and with controlled planting or thinning could average up to 40 pounds.

Fra NCSU: ”Verona (Verona 75) – Forædler og forhandler: Mississippi State Univ., State College. Forældresorter: trevejs-krydsning, som involverer Shipper, Black-stone og Charleston Gray. Egenskaber: fremragende transport og lageregenskber; frugten er attraktiv møregrøn, næsten rund, sød, mør og sprød. Lignende: Shipper og Florida Giant. Resistens: fusarium og anthracnose. Adaptation: generel. 1965.”

 

Sugarlee

80-85 days. Plants are moderately vigorous and prolific. Melons are round, striped, medium size with a tough rind and high quality red flesh that is firm and sweet. Seeds are black stippled and medium large. Earlier than the Dixelee, a good shipper with high fruit yield. Holds and keeps well.

Fra NCSU: ”Sugarlee (Florida 77-2) - Forædler: Agric. Research Center, University of Florida, Leesburg. Forældresorter: Texas W5, Summit, Charleston Gray, Fairfax, Crimson Sweet og Graybelle. Egenskaber: rund frugt med Jubilee-striber som vejer 7-8 kilo, den er exceptionel tidlig og har et højt indhold af opløseligt tørtof; hårdt, sejt skind er velegnet til transport. Resistens: fusarium wilt race 1, anthracnose race 1. 1981.”

 

Orangeglo (alias Orange Glow)

85 dage.

9,5 kilo

10° Brix.