Minutina (plantago coronopus)

 

Vinter-bladsalat som er meget populær i Italien, hvor den går under navnet ”erba stella”. I USA kaldes den desuden for ”Buckshorn plantain”.

 

Minutina er ikke i familie med nogen anden dyrket afgrøde og kan derfor indsættes i et sædskifte efter behag.

 

Bladene ligner en smal udgave af mizuna og udvikler en lille plante med rosetter af grønne slanke blade.

 

Dyrkningsvejledning:

 

Sås sidst på sommeren og om efteråret ad flere gange.

Da udviklingstiden er cirka 50 dage, kan det lade sig gøre at så først i august og høste sidst i september. Så også under dobbelt beskyttelse sidst på efteråret for høst vinteren igennem.

Så igen under dobbelt beskyttelse fra februar og frem til april.

 

Høst de yderste blade 12-13 cm lange ved at skære dem af ved basis med en skarp kniv eller saks.

 

 

Sorter 2006

 

Frøkilde: Nicky’s Seeds, UK 2006.

 

Kaldes Minutina på dansk for ”Fliget vejbred”?